default-image-5

Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen

In 1996 is LSMO begonnen als een initiatiefgroep van vertegenwoordigers van verschillende instellingen, met als belangrijkste doel het bevorderen van zorg en welzijn van Molukse ouderen.  Nu is LSMO uitgegroeid tot een netwerkorganisatie waarin professionals en vrijwilligers van verschillende lokale, regionale en landelijke instellingen samenwerken.

Uitkeringsregeling Backpay

 

Backpay met v Rijn

Aan het einde van het vorige jaar is een akkoord gesloten tussen het ministerie van VWS en het Indisch Platform over een uitkering aan personen die tijdens de Japanse bezetting van Nederlands Indië, van 8 maart 1942 tot 15 augustus 1945 ambtenaar of militair waren en in die periode geen salaris hebben ontvangen.

LEES MEER

 

 

 

 

 

Zorg Verandert

 

beeld-2016_3

In het laatste kwartaal van 2015 heeft LSMO een aantal voorlichtingsbijeenkomsten verzorgd  over de veranderingen in de zorg. Niet alleen de veranderingen maar ook de gevolgen hiervan voor Molukse ouderen en hun mantelzorgers werden besproken.

LEES MEER

Bijeenkomsten Zorg Verandert

beeld-2016_4

De bijeenkomsten werden in samenwerking met de plaatselijke ouderenwerkgroepen georganiseerd en ondersteund door het NOOM en Zorg Verandert. Het afgelopen jaar hebben de voorlichtingen en voortgangsgesprekken plaatsgevonden is Hoogeveen, Lunteren, Assen, Amsterdam, Woerden en tijdens de landelijke mantelzorgdag in Assen en het studieweekend in Elspeet.

LEES MEER

Sukarela dengan senang hati

beeld-2016_5

Belangrijk is het om te werken aan de motivatie van vrijwilligers, om hun kennis bij te houden en om nieuwe vrijwilligers aan te trekken. Genoemde zaken zijn onderwerp binnen de cursus voor vrijwilligers die door LSMO is ontwikkeld. In Moordrecht hebben de vrijwilligers en Molukse ouderenadviseurs deze cursus gevolgd. Met een certificaatuitreiking door de wethouder werd de cursus ‘Sukarela dengan senang hati’ afgrond.

LEES MEER

wordpress theme powered by jazzsurf.com