Diensten

strookbalk2

pelita-logo-site1

VACATURE: Projectleider Kennis & Kunde (Pelita)

 

  Stichting Pelita is een landelijke organisatie die zich inzet voor Indische en Molukse oorlogsbetrokkenen. Onze kerntaken zijn het opstellen van sociale rapportages in het kader van de wetten voor oorlogsgetroffenen, het bieden van sociale dienstverlening en het ondersteunen van vrijwilligersorganisaties. In het verlengde van onze reguliere taken vervullen wij een centrale en coördinerende rol in het Landelijk programma Contextgebonden zorg dat in opdracht van het ministerie van VWS wordt uitgevoerd en dat moet leiden tot optimalisering van de zorg aan Indische en Molukse ouderen. Onderdeel van het programma is het project Kennis & Kunde met kennisbundeling, kennisoverdracht en kennisontwikkeling als speerpunten.
  Het speerpunt kennisoverdracht wordt reeds ingevuld in het programma Djalan Pienter waarin Pelita, Woonzorg Centrum Raffy en het Landelijk Stuurgroep Molukse Ouderen (LSMO) kennis en expertise m.b.t. contextgebonden zorg hebben ingebracht. Wzc Raffy (www.raffyzorg.nl) levert een breed aanbod van zorgverlening aan de Indische/Molukse gemeenschap, waaronder verpleeg-en verzorgingshuiszorg, dagverzorging en zorg thuis. LSMO (www.lsmo.nl) is een netwerkorganisatie waarin professionals en vrijwilligers van verschillende lokale, regionale en landelijke instellingen samenwerken, met als hoofddoel het bevorderen van zorg en welzijn van Molukse Ouderen. De drie betrokken organisaties willen samen verder investeren in de borging van contextgebonden zorg aan Indische en Molukse Ouderen door Djalan Pienter opnieuw in te richten, te intensiveren en waar mogelijk te verbreden naar kennisbundeling en kennisontwikkeling.
  Voor het project Kennis & Kunde in het kader van de contextgebonden zorg zoekt Stichting Pelita per direct een

 

Projectleider M/V

voor 36 uur per week

 

Functie informatie

    De projectleider wordt ingezet om het project Kennis en Kunde verder te ontwikkelen en integraal invulling te geven aan de terreinen kennisbundeling, kennisoverdracht en kennisontwikkeling. De projectleider werkt daarin ook nauw samen met het projectteam Djalan Pienter bestaande uit professionals van de drie betrokken partners en legt inhoudelijk verantwoording af aan de stuurgroep bestaande uit de directies van Pelita, Wzc Raffy en een vertegenwoordiger van het LSMO. De projectleider is in dienst van Stichting Pelita en ontvangt hiërarchische leiding van de directeur van Pelita. Het betreft hier een landelijke functie met Diemen als standplaats. Van de medewerker kan ook in weekenden inzet worden gevraagd.

 

Functie informatie.

     • Levert een bijdrage aan beleidsontwikkeling op het gebied van kennisontwikkeling, kennisbundeling en kennisoverdracht binnen het programma Contextgebonden zorg.
     • Stuurt het projectteam Djalan Pienter aan, bevordert interdisciplinaire samenwerking en draagt zorg voor een betrokken en goed geïnformeerd team.
     • Stelt een meerjaren projectplan, een jaarplan en kwartaalrapportages op.
     • Ontwikkelt samen met het Djalan Pienter team trainingen aan de hand van ontwikkelingen in de zorg en bij de doelgroepen en voert deze deels ook uit.
     • Coördineert de scholingen en trainingen waarbij de voortgang, planning, budget en kwaliteitsnormen bepaald en bewaakt worden.
     • Draagt zorg voor een toereikende bezetting van het team en breidt deze uit waar nodig.
     • Voert acquisitie en vergroot de naamsbekendheid.
     • Verbreedt en onderhoudt het Kennisnetwerk Djalan Pienter.
     • Verbindt Djalan Pienter met relevante kennisnetwerken en stimuleert kennisdeling en waar relevant samenwerking.

 

Functievereisten

     • HBO / Academische opleiding
     • Aantoonbare ervaring in het succesvol en integraal aansturen van een projectteam en het leiding geven aan professionals
     • Kennis van en ervaring met opleiden in de zorg
     • Kennis van de geschiedenis van de doelgroep en de psychosociale gevolgen daarvan dan wel in staat zich die kennis snel eigen te maken. Ervaring dan wel affiniteit met het werken t.b.v. Indische en Molukse doelgroep is een pre.
     • Commerciële vaardigheden voor acquisitie en relatiebeheer
     • Vaardigheden voor het motiveren, coachen en instrueren van medewerkers
     • Didactische vaardigheden en kennis van actuele leermethoden (blended learning)
     • Organisatievermogen voor het coördineren en realiseren van werkzaamheden binnen het team
     • Goede communicatieve en sociale vaardigheden om op alle niveaus en met verschillende belangen om te kunnen gaan. In staat om verschillen te overbruggen en draagvlak te creëren

Stichting Pelita hanteert professioneel, innovatief, ondernemend, klantvriendelijk en respectvol als kernkwaliteiten voor alle medewerkers.

 

Arbeidsvoorwaarden

     • De aanstelling is voor de duur van een jaar. Na een jaar worden de resultaten geëvalueerd en afhankelijk van de resultaten wordt een besluit genomen over een verlenging.
     • De salariëring vindt plaats volgens de FWG salarisstructuur; de functie is ingedeeld in functiegroep FWG 60.
     • De secundaire arbeidsvoorwaarden – waaronder eindejaarsuitkering– zijn geregeld overeenkomstig de CAO-GGZ.

Heb je interesse? Jouw reactie met een motivatiebrief en een CV kun je voor 18 mei 2018 mailen naar vacature@arq.org, t.a.v. Petra Ruijter-Roos, hoofd P&O, onder vermelding van 18 02 07 Projectleider.

Algemene informatie over Stichting Pelita is te vinden op www.pelita.nl Heb je nog vragen? Mail of bel naar Harriet Ferdinandus, directeur Pelita h.ferdinandus@pelita.nl of bel 06-53361162

 


 

 

De Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen levert de volgende diensten:

                 • Organiseren van landelijke themabijeenkomsten en studiedagen
                 • Geven van voorlichting, advies, presentaties en ondersteuning op lokaal en regionaal niveau
                 • Deelname aan studiedagen, conferenties en workshops over ouderen
                 • Als lidorganisatie van het (NOOM), Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten, neemt LSMO deel aan werkconferenties en participeert LSMO in samenwerkingsprojecten
                 • Geven van een basiscursus voor seniorenvoorlichters zowel binnen de Molukse doelgroep als aan andere vrijwillige migranten
                 • Verzorgen van training op maat, onder andere met betrekking tot communicatie, teambuilding en verdieping in zorggerelateerde onderwerpen.

 

Methodiek_Web

 Voorbeelden:

Sinds 13 januari 2009 verzorgt Woonzorgcentrum Raffy in samenwerking met o.a. LSMO en Palet, de cursus en training ‘Seniorenvoorlichters voor vrijwilligers van Turkse en Marokkaanse afkomst in Breda’. De methodiek die gebruikt wordt voor Molukse vrijwilligers wordt nu ook gebruikt voor Turkse en Marokkaanse vrijwilligers.

turks_marrokk_Web2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  Presentatie materiaal voor de dagopvang voor ouderen tijdens een bootreis op de IJssel
 • Presentatie Wegwijzer voor Molukse mantelzorgers in Barneveld

 

 

turks_marrokk_Web3

wordpress theme powered by jazzsurf.com