Nieuws december 2013

Eerste inzameling voor verdubbeling via Premieplan in Hoogeveen
Mima Mailissa, Ouderengroep Hoogeveen

Via LSMO konden we gebruik maken van Premieplan, een programma van de NOV (Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk). De opbrengst van een door ons georganiseerde inzamelingsactie wordt door dit programma verdubbeld. Ons doel was een programma samen te stellen dat klinkt als een klok voor het Kerstdiner van de Molukse en Indische Ouderen in Hoogeveen. Na een paar laatste checks met LSMO over de te volgen procedure gingen we aan de slag. We trommelden alle dames van de Werkgroep Ouderen bijeen. Ook enkele mannen dachten met ons mee. Over het maken van de hapjes en koekjes waren we het snel eens. Loempia’s, pasteitjes, spekkoek en sponscake zouden we maken want dat waren volgens ons de snacks die aan zouden slaan. Al gauw waren de taken verdeeld. De mannen hielpen met het verspreiden van flyers en bestellijsten. Aankonding via Facebook werd geregeld. We maakten flink reclame en besloten vanuit de Stichting Salawaku te verkopen. Iedere week hebben verschillende gebruikers van de Stichting op vaste avonden hun aktiviteit. Die mensen zouden onze hapjes vast wel kopen.
Het was best spannend en vol verwachting stalden we de gebakken snacks de eerste avond uit. De koekjes werden mooi gedrapeerd op een prachtige hoge glazen schaal. Een van de dames van de ouderengroep had kaartjes gemaakt met de prijzen van de snacks en koekjes. Het zag er allemaal heel aantrekkelijk uit. We bleven tot half 10 en hadden niet echt veel verkocht. De beheerders van Salawaku namen de verkoop over en wij gingen naar huis. De volgende ochtend keek ik op mijn telefoon en zag een sms bericht van een van de beheerders: na 23.00 alles uitverkocht!. Dat was natuurlijk een enorme boost voor ons. Daarna stroomden de bestellingen binnen. We zijn een paar weken verder en wonder boven wonder hebben we ons limiet gehaald. Dankzij Premieplan konden we onze ouderen een mooi kerstdiner aanbieden.

Premie plan H veen1 - kopie

Genieten van de koekjes van de inzamelingsactie voor het kerstdiner.

Themadag Ouderen in veilige handen van het NOOM

De themadag Ouderen in veilige handen, georganiseerd door het NOOM, vond plaats op vrijdag 22 november 2013 in Breukelen. Zoals gebruikelijk was de belangstelling weer groot: circa 80 vrijwilligers namen deel. Zij zijn actief in het houden van spreekuren voor de ouderen en het deelnemen aan huisbezoekprojecten, cliëntenraden, wmoraden, ontmoetings- en dagverzorgingsprojecten. Ook veel gespreksleiders waren aanwezig. Mw. Aaf Tiems, projectleider op het Ministerie van VWS gaf als start van de dag een korte samenvatting van het Actieplan Ouderen in veilige handen en de stand van zaken daarvan. De voorlichtingscampagne waar het NOOM aan deelneemt vormt een onderdeel van dit totaalplan. Daarna was er in het ochtendprogramma veel ruimte om onderling ervaringen uit te wisselen. Jeanny Vreeswijk-Manusiwa, coördinator van lidorganisatie LSMO (Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen) maakte een terugkoppeling uit de groepen.
In het middagprogramma konden de deelnemers kiezen uit drie workshops. Notaris Jaap van der Hammen (vanuit de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) besprak aan de hand van een concrete casus de risico’s op financieel misbruik bij ouderen. Hij gaf tevens adviezen hoe misbruik te voorkomen en tegen te gaan. Ook Saadia Daouairi, projectleider bij Kenniscentrum Emancipatie Dona Daria in Rotterdam, nam een concrete praktijksituatie. De derde workshop werd ingevuld door Chris Matitahatiwen en Joke Sapuletej, respectievelijk werkzaam als opbouwwerker en ouderenadviseur en betrokken bij Rumah Orang Tua Tua (Molukse dagopvang in Moordrecht). Zij lieten de aanwezigen goede voorbeelden zien van hoe je als organisatie kunt werken aan ondersteuning van mantelzorgers. (kijk op www.netwerknoom.nl voor het verslag van deze dag)

Oderen in veilige handen - kopie

Joke Sapuletej en Chris Matitahatiwen verzorgen workshop ondersteuning van mantelzorgers.
Regionaal Moluks-Indische ouderendag in Venlo

Stefanie Hehalatu, Werkgroep Molukse Ouderen Limburg*

Op zaterdag 7 december heeft de provinciale jaarafsluiting voor de Moluks-indische ouderen in Limburg plaatsgevonden in Venlo. Er waren ongeveer 90 deelnemers, waaronder ouderen, mantelzorgers en vrijwilligers. Dit jaar hebben we een eerste stap gemaakt om de derde generatie bij de organisatie van deze dag te betrekken. Na overleg met verschillende samenwerkingspartners is besloten om de uitvoering over te laten aan de derde generatie. In klederdracht stonden de jongeren om 11.00 uur klaar om de gasten te ontvangen.
Het eerste gedeelte van de dag stond in het kader van het thema Ouderen in Veilige handen. Er is een presentatie gegeven over de campagne met als doel het onderwerp te lanceren. Naar horen zeggen is het onderwerp veilig geland. Mensen zijn geinteresseerd geraakt en binnen verschillende wijken in Limburg, zal er een themabijeenkomst worden gehouden, o.a. in Venlo, Sittard, Geleen en Maastricht. Nog dieper zal dan op de subthema’s binnen Ouderen in Veilige handen worden ingegaan. Tijdens de presentatie is ook aandacht besteed aan dementie. De korte film Leven met Alzeimer van LSMO is getoond. Deze film heeft veel indruk gemaakt, vooral bij de tweede en derde generatie.
In de middag waren optredens van de Pencak Silat groep Sehati Venlo en de kinderen van MOVES102 o.l.v Ebby van Holland- Pieck. De laatstgenoemden hebben laten zien dat Zumba een leuke manier is om in beweging te blijven. Ouderen, mantelzorgers en vrijwilligers kwamen er dus niet onder uit om ook te gaan bewegen. Zelfs in kain kebaya hebben de dames meegedaan. De bingo ontbrak niet in het programma en de dag werd natuurlijk afgesloten met een warme maaltijd en een dansje onder begeleiding van de huisband uit Venlo. Al met al een geslaagde dag. De verbinding tussen de 1e,2e en de 3e generatie is gelegd, de brug is gebouwd. Lain sayang lain!

*i.s.m. Stichting Moetiara Maloekoe, Stichting Huis voor de Zorg Sittard, (Platform Allochtone Zorgvragers, Platform Mantelzorg Limburg), Partners in Welzijn Geleen, Rumah Selamat Datang Venlo, Stichting Merpati Geleen, Stichting Permata Echt, Stichting Pelita, Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen

Noom Venlotot

Moluks-Indische ouderendag in Venlo.

Voorlichting in Leerdam

De afspraak om naar Leerdam te komen om voorlichting te geven en om met de ouderen het jaar af te sluiten, werd al vroeg in het jaar gemaakt. Bij aankomst in het wijkgebouw ‘Benang Radja’, zaten de ouderen al achter de tafels met verschillende lekkernijen.
Na een introductie van de ouderenwerkgroep werd de film ‘Wie zorgt er later voor mij’ van LSMO getoond. De film laat een aantal voorbeelden zien van hoe Molukse ouderen het liefst oud willen worden. Thuis, dichtbij familie, in de eigen omgeving en het liefst omringd door bekende mensen die de taal spreken. Wat zouden de zorgwensen van de Molukse ouderen in Leerdam zijn en wat is er nodig en mogelijk om aan deze wensen te voldoen? Verschillende thema’s kwamen aan de orde, waaronder de komende veranderingen in de zorg, wat onder goede zorg verstaan kan worden, de campagne ouderen in veilige handen en wat nodig is om een goed plan te maken ter voorbereiding van een gesprek met gemeenteambtenaren. De ochtend vloog voorbij. Na verschillende vragen en opmerkingen is besloten in het vroege voorjaar terug te komen naar Leerdam om dieper op de thema’s in te gaan. Met de traditionele kerstbingo en een heerlijke Chinese maaltijd werd de middag afgesloten. De ouderenwerkgroep in Leerdam heeft voor en met de ouderen een mooie jaarafsluiting verzorgd.

Leerdam - kopie

Aandacht voor de film Wie zorgt er later voor mij in Leerdam.

Kerstdiner Werkgroep Ouderen Ana Upu in Lunteren

De Werkgroep Ouderen van Ana Upu organiseerde in samenwerking met de Kookgroep van
Huiskamer Tenang Senang een kerstdiner op dinsdag 17 december 2013. Het werd een gezellige avond met op het menu heerlijke Molukse en Nederlandse gerechten. De ouderen van de Huiskamer Tenang Senang zongen met veel enthousiasme 2 liedjes, “Api Indjil trus menjala” en “Gandong”. De avond werd muzikaal omlijst door de band Harry & Friends. Genodigden waren de Molukse ouderen (70+) uit Lunteren/Ede e.o, vrijwilligers van het Moluks ouderenwerk en hun partners. Verder werden ook de medewerkers van Senioren Welzijn Organisatie Ede (SWO) en bestuursleden (oud en nieuw) van stichting Ana Upu uitgenodigd. De Landelijk Stuurgroep Molukse Ouderen (LSMO) werd vertegenwoordigd door Jeanny Vreeswijk-Manusiwa. Zij kwam met de belangrijke mededeling dat het Oranjefonds een bijdrage heeft toegekend voor het project ‘Verhalentafel, Ontmoeting in Lunteren: Molukse en Nederlandse ouderen delen verhalen’. LSMO gaat dit project uitvoeren in samenwerking met de Werkgroep ouderen Ana Upu. Direct in het nieuwe jaar zal het werkplan worden opgezet. Een fotoverslag van het kerstdiner is te vinden op www.ana-upu.nl

Lunteren - kopie

Ouderen en vrijwilligers van Werkgroep ouderen Ana Upu, Lunteren

Nieuwjaarswens

Ondanks het feit dat LSMO vanaf 2014 geen subsidie meer ontvangt van de rijksoverheid, gaat de organisatie door met haar werkzaamheden. Het LSMO netwerk is de laatste jaren enorm gegroeid. Als lidorganisatie van het NOOM maakt LSMO deel uit van de CSO, de Koepel van Ouderenbonden. Hiermee zijn niet alleen de lijnen naar het ministerie van VWS kort, maar ook naar bijvoorbeeld patientenorganisaties en organisaties die gaan over Persoonsgebonden budget (Per Saldo), clientenraden (LOC) en pensioenen (NVOG). In 2013 is LSMO lid geworden van de NOV (Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk). Hierdoor doet ze mee aan het Premieplan programma waarbij ouderenwerkgroepen een aanvraag in kunnen dienen om de opbrengst van hun inzamelingsactie te verdubbelen. Stichting Pelita, Woonzorgcentrum Raffy en Forum zijn de instellingen waar LSMO eveneens nauw mee samenwerkt.
Minstens zo belangrijk als de contacten met derden, zijn de contacten met de ouderenwerkgroepen in het land. In 2014 gaan we weer het land in om voorlichting te geven, deskundigheidsbevordering te organiseren, maar vooral willen we in contact met elkaar blijven. Er voor elkaar zijn blijft de belangrijkste drijfveer voor het werk dat we doen. Dit is niet het gevolg van de voortdurende crisis, maar ons van huis uit met de paplepel ingegeven. LSMO spreekt de wens uit om ook in 2014 het netwerk te versterken dat bestaat uit vrijwilligers en professionals die zich op lokaal, regionaal en landelijk niveau inzetten voor zorg en welzijn ten behoeve van Molukse maar ook andere ouderen.

nieuwjaar
Voor nu wensen wij u een spetterende jaarwisseling en een gezond,
gezegend, gelukkig en inspirerend 2014 toe.

LSMO Nieuws november 2013 

Molukse Mantelzorgdag 2013

Voor de zesde keer werd de jaarlijkse Molukse mantelzorgdag gehouden in Rumah Maluku in Barneveld. In het atrium van het vorig jaar geopende appartementencomplex voor Molukse senioren kwamen ruim 120 mensen bijeen om te genieten van een heerlijke verwendag. Met dank aan de bewonerscommissie, het bestuur en de vele vrijwilligers van Rumah Maluku werd deze dag weer tot een groot succes. Muzikale omlijsting werd verzorgd door Harry Loppies & Friends en de technische ondersteuning lag in handen van Agoes Peilouw. Mantelzorgers, maar ook vrijwilligers en ouderen die op een of andere wijze ook mantelzorger zijn, konden terug kijken op een bijzondere ontmoeting.

De dag startte met voorlichting over de campagne Ouderen in Veilige handen. Na een aantal voorlichtings- en gespreksrondes en een training voor gespreksleiders, besloot LSMO dit thema uitvoerig onder de aandacht te brengen tijdens de landelijke Molukse mantelzorgdag. Gebleken is namelijk dat er wel degelijk behoefte is om over dit onderwerp te spreken. Voor Indo Radio kwam John Oltmans om een interview af te nemen met Colin Goudappel van Stichting Huiselijk geweld, Crams Nikijuluw voorzitter van LSMO en Jeanny Vreeswijk-Manusiwa, voorlichter van het NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten). Grace Tanamal, PvdA lid van de Tweede Kamer, was aanwezig om deze dag bij te wonen en om aan te geven dat Molukse zorginitiatieven in Den Haag niet onopgemerkt zijn gebleven.

MZdag BveldFoto’s Ana-Upu.nl

Delta Dua en het thema ouderenmishandeling

De toneelgroep Delta Dua beeldt na de presentatie uit hoe vanzelfsprekende zorg uitmondt in wanhoop. Nel Leikatompessy, actrice in één van de TV commercials van de campagne rondom ouderenmishandeling, speelt hoe ze als petekind dagelijks naar haar peetvader gaat om te kijken hoe het met hem gaat. Daarnaast zorgt ze ook voor haar bejaarde vader. Beiden piekeren er niet over om naar een verzorginshuis te gaan. Ze laten dit op overduidelijk Molukse wijze horen. Haar broers zeggen dat dit wel moet gebeuren, maar Nel krijgt het niet over haar hart. De beide mannen rekenen na de dood van hun vrouw nu eenmaal op haar zorg. Ze geeft toe dat het zwaar is, maar ze zit ook om een andere reden aan deze zorg vast. Van het pensioen van haar vader betaalt ze een lening af… Aan het eind van het stuk geeft ze toe dat ze hulp moet zoeken, liever eerst via LSMO. Het stuk begint met het lied ‘Ik heb eerbied voor jouw grijze haren’ en de aanwezigen zingen eerst aarzelend maar daarna toch wel vrolijk mee. Verder in het stuk, als de situatie wat beklemmender wordt, klinken Molukse melodieen. Het wordt muisstil in de zaal.

Het najaar in notendop

Voordat de winter echt aanbreekt, blikken we nog even terug naar enkele mooie activiteiten waar LSMO het afgelopen najaar aan deel heeft genomen. Zo hebben onze ouderen in Hoogeveen en Lunteren bijzondere bijeenkomsten meegemaakt. Tijdens het LSMO studieweekend is het raamwerk voor het programma in 2014 besproken met de verschillende vertegenwoordigers van het Molukse ouderenwerk. Tevens heeft LSMO met input van de lokale ouderenorganisaties haar beleid uitgezet voor 2014 – 2016. Hierover meer in een van de volgende nieuwsbrieven. En de training voor de voorlichting Ouderen in veilige handen heeft plaatsgevonden.

Voorlichting Ouderen web
Voorlichting Ouderen in Veilige handen

De 50plusbeurs was weer een succes en in het zuiden van het land werd tijdens een regionale dag voorlichting gegeven over en voor Molukse mantelzorgers in Limburg. We attenderen u nogmaals op het Premieplan waar u een verdubbeling van uw inzameling voor een activiteit met de ouderen aan kunt vragen. En we doen kort verslag over het werkbezoek van staatssecretaris Van Rijn aan de samenwerkende ouderenbonden waar het NOOM er één van is.

Hoogeveen

Op 6 september openden oud-wethouder Schouten en de heer M. Seleky een expositie van Gerard van de Weerd in Theater De Tamboer in Hoogeveen. De expositie toonde de volledige collectie werken die de Hoogeveense kunstenaar in 2009/2010 maakte over de eerste generatie Molukkers in Hoogeveen. De tentoonstelling was een initiatief van de Stichting Salawaku en Gerard van de Weerd in samenwerking met Museum De 5000 Morgen en was onderdeel van de Molukse Culturele Manifestatie op zaterdag 21 september in De Tamboer.
(bron: regiohoogeveen.nl)

wethouder en Seleky web
Oud wethouder Schouten en dhr.M. Seleky
Lunteren

In Lunteren kwamen in het gebouw van Stichting Ana Upu, Nederlandse en Molukse ouderen tijdens een gezellige avond op 11 september bijelkaar. De Culturele Ontmoetingsavond werd een doorslaand succes. Met 115 betalende bezoekers was de opkomst boven verwachting. De loterijverkoop bracht ook een aanzienlijk bedrag op. Met dank aan de Lunterse middenstand voor de mooie prijzen. Door de muzikale inbreng van Staccato en Los Talapas werd het een sfeervolle avond. De muziek werkte aanstekelijk, want de dansvloer was continu bezet. Ook  de heerlijke Molukse en Nederlandse cakes en hapjes vonden gretig aftrek. De samenwerking verliep uitstekend en verdient navolging.  Aan het einde van de  avond was iedereen het over eens dat dit evenement voor herhaling vatbaar was.  (bron: ana-upu.nl)

50plusbeurs web

50plusbeurs in Utrecht

Evenals vorig jaar verzorgde LSMO een programmaonderdeel tijdens de 50plusbeurs in Utrecht. Als lidorganisatie van het NOOM was LSMO aanwezig op de informatie en ontmoetingsstand. Op woensdag 18 september was er een Molukse middag waarin Rocky Tuhuteru in gesprek ging met Sonja Albinus, Charley Bakker en Zephania Stokkermans. Zij zijn medewerkers van Woonzorgcentrum Raffy en hebben deelgenomen aan de cursus ‘Handleiding in de zorg aan Indische en Molukse ouderen. Cursusleider Crams Nikijuluw vulde het gesprek aan. Hij verzorgt de cursus samen met collega Magda Wallenburg.

Rocky Tuhuteru web
Sonja Albinus, Zephania Stokkermans, Charley Bakker, Crams Nikijuluw in gesprek met Rocky Tuhuteru

In het andere deel van het gesprek vertelden Nesli Celik van woonzorgcentrum Lale en Christina Harrevelt over de koffer ‘Zien en Herinneren’. Een spelkoffer voor Turkse en Surinaams, Antilliaanse ouderen, die naar voorbeeld van de Molukse koffer is ontwikkeld. Veronique Tubee van Actiz Kleurrijke zorg en van Bersama Kuat (koepel van Moluks Indische huizen), benadrukte het belang van de ontwikkeling van deze cultuurspecifieke zorgproducten. Op de laatste dag van de beurs verzorgden alle lidorganisaties van het NOOM een programma onderdeel. Victor Joseph sprak met jonge Molukse mantelzorgers en met Tweede Kamerlid voor de PvdA, Grace Tanamal over mantelzorgers als schakel tussen formele en informele zorg.

50plusbeurs2 web

Regionale werkgroep Molukse ouderen in Limburg

Een dag voor Molukse mantelzorgers uit de provincie Limburg werd in Geleen georganiseerd op 26 oktober. Stefanie Hehalatu, adviseur bij Huis voor de Zorg, stelde een mooi programma samen waarin voorlichting werd gegeven over dementie en mantelzorg. Iris Partouns van Alzheimer Centrum Limburg ging in op de symptomen en gevolgen van dementie. De maatregelen vanuit de overheid werden toegelicht door Grace Tanamal, PvdA Tweede Kamerlid. Jonge Molukse mantelzorgers deelden hun ervaringen. LSMO gaf voorlichting over Ouderen in Veilige Handen. Andere deelnemende instellingen waren Platform Allochtone Zorgvragers, Platform Mantelzorg Limburg, Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek en Werkgroep Molukse ouderen Limburg. Ouderen, vrijwilligers en mantelzorgers waren 26 oktober aanwezig en waren onder de indruk van een afwisselend programma. De dag werd afgesloten met ontspanningsoefeningen door Jeanette Verbooy- Tatipatta en toepasselijke Molukse muziek.

voorlichting Geleen web
Voorlichting in Geleen

Premieplan

In een eerdere nieuwsbrief attendeerden we u al op Premieplan. Het lidmaatschap bij de NOV (Vereniging Nederlandse organisaties Vrijwilligerswerk) geeft onze ouderenwerkgroepen de mogelijkheid om gebruik te maken van het programma ‘Premieplan’. Als u namelijk zelf geld inzamelt om een activiteit uit te kunnen voeren voor ouderen, kan uw netto opbrengst door Premieplan verdubbeld worden. De aanvragen ten behoeve van Molukse ouderen worden door LSMO beoordeeld. Tussen de datum van aanvraag en inzameling moet 4 weken zitten. Voor 2013 is het budget om te verdubbelen nog maar zeer beperkt. Voor 2014 kunt u denken aan een uitstapje, een gezellige dag of een heerlijk diner. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de kosten voor een bus naar de Pelita landelijke ouderendag in Barneveld. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op en kijk op www.premieplan.com

PremiePlan web

Staatssecretaris Van Rijn op werkbezoek bij de ouderenbonden

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) kwam op 5 november jl. op werkbezoek bij de samenwerkende ouderenbonden PCOB, Unie KBO, NVOG en NOOM en liet weten niet om de ouderenorganisaties heen te kunnen en te willen.

Tijdens het werkbezoek kregen Van Rijn en zijn ambtenaren de gelegenheid om aan de verschillende informatiestands kennis te maken met het werk van de ouderenbonden. Over de vrijwillige ouderenadviseurs, de hulp bij belastingaangifte, over preventie en over lokale belangenbehartiging werd hem in het kort iets verteld. Maar ook over het Nationaal Programma Ouderenzorg en er was een stand waar hij over nieuwe woon en zorgvormen voor migranten werd geinformeerd. Aan laatstgenoemde stand kreeg Van Rijn het boek ‘Verhalen van veerkracht. Oudere migranten aan het woord over gemeenschappelijk wonen, gezelligheid en gezondheid’, aangeboden door Fred May, coördinator van het NOOM, Najia Aabid van kenniscentrum Woonsaem in Amsterdam en Yvonne Witter van Aedes-Actiz en auteur van ‘Verhalen van Veerkracht’.

van Rijn web

Tijdens een gesprekstafel werd met vertegenwoordigers van de bonden verder gepraat over onder andere mogelijke gevolgen voor de kwetsbare ouderen in de transitie van AWBZ naar Wmo. Over wat mogelijk is aan preventie, over het Nationaal Programma Ouderen in Nijmegen en over het belang van cultuursensitiviteit. Vertegenwoordigers van het NOOM, Freddy May en Jeanny Vreeswijk-Manusiwa namen deel aan het gesprek en uitten hun zorg over het voortbestaan van de vele dagopvang en huiskamerprojecten voor oudere migranten die nu nog vanuit de AWBZ betaald worden. Hoe zorg je ervoor dat de gemeenten deze vorm van zorg overnemen. Van Rijn ziet voldoende kansen om te kijken naar wat nodig is om langer thuis te wonen. Hoe kwetsbaarder de oudere is, des te meer maatwerk er moet komen. En voor de burger moet het niet uitmaken uit elk potje het geld komt.

Verder zei Van Rijn de ouderenorganisaties nodig te hebben als het gaat om de vormgeving van de participatiemaatschappij. De ouderenorganisaties zijn bereid de staatssecretaris in zijn plannen voor de hervorming van de langdurige zorg steun te geven, maar zien ook een andere kant van de medaille.  “Door voortdurende bezuinigingen wordt er een zware claim gelegd op mantelzorgers en vrijwilligerswerk. Daar maken de organisaties zich ernstige zorgen over. Het is van belang dat de overheid zich bewust is van de gevolgen die alle maatregelen veroorzaken, zeker voor de meest kwetsbare groepen”, aldus Wim van Minnen, directeur van de CSO. “Er was duidelijk een luisterend oor bij de Staatssecretaris, die heeft toegezegd de ouderenorganisaties actief bij de uitwerking van zijn plannen te betrekken. En daar gaan wij hem zeker aan houden”, aldus Van Minnen.

NOOM vertegenwoordigers web
Het NOOM goed vertegenwoordigd tijdens het werkbezoek

6 juli
Studiedag bij Forum in Utrecht

Vertegenwoordigers van 12 verschillende wijken kwamen op 6 juli bijeen om bijgepraat te worden over de actuele ontwikkelingen op het gebied van zorg en welzijn. Juan Seleky verzorgde een presentatie over de transitie van AWBZ naar de Wmo. Hiermee heeft hij een kijkje gegeven in de keuken van het gemeentelijk beleid in Breda. U kunt de presentatie digitaal bij ons opvragen. Daarna zijn een aantal handvatten gegeven om het overleg met de gemeente aan te gaan. Verheugd zijn we om te horen dat enkele werkgroepen al in overleg zijn, samenwerkingspartners hebben en eigen plannen aan het maken zijn. Stuk voor stuk goede voorbeelden die straks uitgewisseld kunnen worden. Verder zijn de plannen van LSMO voor 2013 en 2014 besproken. Verschillende voorlichtingscampagnes gaan in het najaar starten. Bijvoorbeeld over ‘Ouderen in veilige handen’ maar ook over ‘Signaleren van en omgaan met dementie’.  De aanwezige vertegenwoordigers gaan zich beraden over de onderwerpen die volgens hen ook op de agenda gezet moeten worden. Met hun input stellen we het programma samen voor ons studieweekend op 27 en 28 september.

LSMO voelt zich bijzonder vereert dat gemotiveerde vrijwilligers uit de verschillende wijken gehoor hebben gegeven aan de oproep om op een warme zomermiddag bijeen te komen om van gedachten te wisselen over goede zorg en welzijn voor onze ouderen. En wel voor de alleroudsten als ook voor de tweede generatie ouderen.

Lsmo vertegenwoordigers
LSMO vertegenwoordigers: Appingedam, Assen, Wierden, Opheusden, Lunteren,
Elst, Krimpen ad IJssel, Den Bosch, Maarssen, Leerdam, Moordrecht

50plusbeurs 17 t/m 21 september te Utrecht
Ook dit jaar zal LSMO weer aanwezig zijn op de 50plusbeurs in Utrecht. In de ruime stand van het NOOM zal weer volop ruimte zijn om informatie uit te delen en uit te wisselen, elkaar te ontmoeten en te genieten van alles wat er op de beurs te zien en te doen is.
Via LSMO kunnen de ouderen, hun begeleiders en andere belangstellenden die verbonden zijn aan het ouderenwerk weer vrijkaarten bestellen. Dit kan pas vrij kort voor aanvang van de beurs. Neemt u tegen die tijd even contact op met LSMO om af te spreken hoe ontvangst van de kaarten het best geregeld kan worden. Momenteel wordt gewerkt aan een Moluks programma, waarover u later meer hoort.

activiteiten clip image002 0000


29 juni
Pelita Landelijke Molukse Ouderendag

Voor de tiende keer kwamen ouderen uit het hele land op 29 juni bij elkaar in de Veluwehal te Barneveld. De Pelita Landelijke Molukse Ouderendag was ook dit jaar weer een succesvolle ontmoetingsdag. Ruim voor aanvang kwamen de bussen aan, werden de stands ingericht en klonken bekende melodieën.

Na de openingswoorden van directeur Harriet Ferdinandus, werd het woord overdragen aan Grace Tanamal. Grace is Tweede Kamer lid voor de PvdA fractie. Zij kon zich op deze dag aan de ouderen voorstellen en droeg daarbij het volgende gedicht van dhr. A.O. (oom Bram) Pattinama voor:

Tanah Airku Mijn vaderland
Ambon, tanah jang kutjinta, Hoe kan ik Ambon vergeten,
tanah tumpah darahku, ‘t land met zijn groene palmentooi?
siang dan malam s’lalu kuminta, Dat mag de wereld zeker wel weten,
kurindu pulang padamu! mijn land is zo klein, maar zo mooi!
Bajangan setiap hari, Ambon, ik blijf van je hoûen;
pokok njiur melembal, jij bent voor mij alles waard.
Maluku tinggal disanubari, Nooit zal mijn liefde voor je verflauwen,
sunggu Maluku permai! zolang ik mag leven op aard!
Sioh Maluku, sioh Maluku, Schoon Molukken, Schoon Molukken,
engkau tinggal dalam hatiku. in gedachten ben ik steeds bij jou.
Sioh Maluku, sioh Maluku, Schoon Molukken, Schoon Molukken,
ta’ kulupa sampai adjalku! Want ik zweer je mijn leven lang trouw!

Een verrassing was het optreden van Empat Serangkai met Julya Lo’ko, Maria, Regina en Victor Lekransy, Anna Makaloy en Jeffrey Sopacua. Met op de achtergrond beelden uit de tijd van de woonoorden, geleverd door de Stichting Moluks Historisch Museum(MHM), brachten zij liedjes uit de Kompenie, die uit volle borst meegezongen werden door de zaal.
Traditiegetrouw werd de informatiestand van LSMO goed bezocht. Met verschillende ouderenwerkgroepen zijn weer nieuwe afspraken gemaakt. En velen meldden zich nog aan voor de informatiedag die een week later op 6 juli plaats vond.
activiteiten 4 foto
Grace Tanamal                                     EmpatSerangkai, achtergrondfoto Stichting MHM
Foto’s: Ed Roso

Handreiking in de zorg
Woonzorgcentrum Raffy, Museum Maluku, rcs LINX (Ron Habiboe) en LSMO hebben materiaal samengesteld voor de Cursus ‘Cultuurspecifieke zorg aan Indische en Molukse ouderen’. Aan de hand van deze cursus maken medewerkers van de Bersama Kuat Huizen (Raffy, Patria, Rumah Saya, Rumah Kita en Nieuw Beekvliet) kennis met de Molukse en Indische cultuur en geschiedenis om zo meer inzicht te krijgen in de relatie tussen het verleden en het hedendaagse gedrag van de ouderen. Door middel van het materiaal dat tijdens de cursus wordt gebruikt, worden medewerkers tevens gestimuleerd en gemotiveerd om meer te weten te komen over de achtergronden van de bewoners. Bij het samenstellen van de scholing is gebruik gemaakt van bestaand materiaal, waar een eigen invulling aan is gegeven. De vormgeving van het materiaal is mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

4 logos

LSMO en de ontwikkelingen in de zorg
Eind april heeft staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor de hervorming van de langdurige zorg gepresenteerd. Het kabinet wil dat de veranderingen in de Wmo in 2015 worden ingevoerd. Dat betekent dat de gemeenten hierin een belangrijke rol krijgen. Delen van de AWBZ zorg worden gedecentraliseerd naar de Wmo. Gemeenten worden hierdoor nog meer verantwoordelijk gesteld voor de ondersteuning van burgers die zich niet meer helemaal zelf kunnen redden. De plannen van het kabinet zijn erop gebaseerd dat mensen eerst zelf en met hun sociale omgeving een oplossing proberen te vinden voor hun behoefte aan ondersteuning. Als dat niet lukt kunnen ze een beroep doen op gemeenten en/of zorg via de zorgverzekeraar en alleen als er geen alternatief is, komen ze in aanmerking voor zorg via de kern-AWBZ. Verschillende vormen van zorg worden per 2015 dus verdeeld in zorg vanuit de Wmo, de nieuwe kern-AWBZ en de zorgverzekeringswet.

LSMO volgt deze ontwikkelingen op de voet en wordt van informatie voorzien door het NOOM en de koepel van ouderenorganisaties en haar vele partners. Voor ons is van belang dat we ondanks de veranderingen in de zorg toch blijven kijken naar de zorgwensen van Molukse ouderen en hun sociaal netwerk, waaronder de verschillende ouderenwerkgroepen, de vrijwilligers, de mantelzorgers en alle andere betrokkenen. Hiervoor is de komende tijd vooral de gemeente een belangrijke gesprekspartner. Om met de gemeente aan tafel te kunnen zitten voor het bespreken van een goed plan waarin welzijn en zorg aan elkaar gekoppeld worden, moet kennis over de laatste ontwikkelingen bijgehouden worden.  LSMO wil u graag over die laatste ontwikkelingen informeren maar is ook benieuwd naar uw ideeen over de toekomstige ouderenzorg. Daarom nodigen we u van harte uit op onze studie/informatiedag:

Datum zaterdag 6 juli
Tijd 13.00 – 16.00 uur
Plaats Forum Kanaalweg 86  3533 HG Utrecht

Humanitas ontmoet Molukse ouderen in Capelle aan den IJssel

Eind vorig jaar werden in het kader van een samenwerkingsproject van Raffy en Stichting Pelita contacten tussen Humanitas, locatie de Evenaar en de Molukse ouderenwerkgroep in Capelle aan den IJssel na enige tijd van radiostilte weer aangehaald. Over dat samenwerkingsproject, Djalan Pienter genaamd,  leest u meer in de volgende nieuwsbrief. Om erachter te komen of en welke zorgvragen er leefden onder de Molukse ouderen in Capelle, werd een kennismakingsontmoeting voorbereid. Hiervoor werd een werkgroep geformeerd, bestaande uit de coordinatoren van de ouderenwerkgroep, medewerkers van de Evenaar en medewerkers van genoemd samenwerkingsproject, Djalan Pienter. Uiteindelijk vond de ontmoeting plaats op 5 juni jl. in het gebouw van Stichting Nunu Mahua. De Evenaar verzorgde de lunch, de ouderen verzorgden de versnaperingen en de dag werd muzikaal afgesloten. Ook waren aanwezig de predikanten van de plaatselijke kerken. Zij zegden mede- en samenwerking toe bij toekomstige activiteiten. Over een mogelijk vervolg op deze ontmoeting wordt nu van gedachten gewisseld.
Clip 10 en 12
LSMO sluit zich aan bij de NOV
PvdA Tweede Kamerlid Grace Tanamal bracht LSMO op 22  april van dit jaar in contact met de Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk, NOV. Na een gesprek met NOV directeur Els Berman werd LSMO als vrijwilligersorganisatie, uitgenodigd zich aan te sluiten. Dus zijn we sinds kort lidorganisatie van een landelijke koepelorganisatie voor ruim 300 lidorganisaties. De NOV  is hiermee dé belangenorganisatie voor het vrijwilligerswerk in Nederland. www.nov.nl

Premieplan
Het lidmaatschap bij de NOV geeft onze ouderenwerkgroepen de mogelijkheid om gebruik te maken van het programma ‘Premieplan’. Als u namelijk zelf geld inzamelt om een activiteit uit te kunnen voeren voor de ouderen, kan uw netto opbrengst door Premieplan verdubbeld worden met een bedrag van maximaal € 2000,-. De aanvragen ten behoeve van Molukse ouderen worden door LSMO beoordeeld. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op en kijk op
www.premieplan.com
PremiePlan web

13 april
Onthulling monument in Opheusden
Het was december 2011 toen Vincent van Neerbos, wethouder in de gemeente Neder-Betuwe, de zaal in de Molukse kerk Pniël te Opheusden binnentrad met een oude koffer in zijn hand. Die koffer had hij te leen gekregen van de Molukse familie Wenno. De Molukse ouderen zaten toen bijeen om het jaar af te sluiten waarin het 60 jarig verblijf van Molukkers in Nederland werd herdacht. Van Neerbos kondigde toen aan dat de gemeente Neder-Betuwe de Molukse gemeenschap een monument wilde schenken. Hoe dat monument er uit moest komen te zien, was toen nog onbekend. Zaterdag 13 april jl. was het zover, het monument aangeboden door de gemeente Neder-Betuwe en door woningstichting SWB, werd onthuld. ‘Het monument verbeeldt met een gesloten reiskist en een koffer de Molukse geschiedenis in Nederland. Het is belangeloos gemaakt door de Herveldse kunstenares Lincy Bakker’, schrijft de Gelderlander. Na de plechtigheden rondom de onthulling in de Fazantstraat, trokken de gasten naar het gemeentehuis waar het programma werd voortgezet. In het gemeentehuis bleek de raadzaal omgedoopt te zijn tot een tentoonstellingsruimte waarin de Molukse geschiedenis centraal stond. Van Neerbos maakte kenbaar dat hij het Moluks Museum zeer erkentelijk was voor de samenwerking waardoor de tentoonstelling in de raadzaal mogelijk werd.

koffer en poster
Monument in de Fazantstraat                       Onderdeel van de tentoonstelling in de Raadzaal


12
 april
Ouderenmiddag in Gunung Batu

Vanaf 20 maart tot en met 21 april herdenkt de GIM gemeente in Amsterdam, Gunung Batu haar 20 jarig bestaan. Gunung Batu is in de afgelopen 20 jaar uitgegroeid tot een gemeente met een landelijke uitstraling, doordat mensen uit verschillende plaatsen in het land zich hebben aangesloten bij deze kerk. Jong en oud voelt zich verbonden, hetgeen duidelijk blijkt uit het programma in de herdenkingsmaand: een kinder-activiteit,gedachtewisseling over de toekomst, maar ook een gezellig samenzijn met de ouderen zijn enkele activiteiten uit het programma. Op vrijdag 12 april werd een speciale middag georganiseerd voor de ouderen. Ondanks de regen werden ze door hun kinderen, kleinkinderen en vrijwilligers gebracht en weer opgehaald. Ontvangst en programma lag in handen van een actief welkomstcomité.  Ds. Verry Patty hield een korte dienst waarna gezamenlijk werd gegeten, bijgepraat, gezongen en zelfs gedanst. Op 21 april worden de activiteiten afgesloten met een speciaal Jublileumfeest, Pesta GB20.

n120413 1
Ouderen zingen en dansen samen tijdens de ouderenmiddag in Gunung Batu
(Meer info www.gunungbatu.nl)

 

 7april
Fost’en presenteert Surinaamse en Antilliaanse geheugenkoffer

Al vanaf de uitgave van de Molukse geheugenkoffer in 2008 was er vraag naar een geheugenkoffer vanuit de andere lidorganisaties van het NOOM. Grote aantrekkingskracht had het memoryspel dat bestaat uit afbeeldingen die voor de ouderen herkenbaar moesten zijn. De plaatjes tonen dan ook planten, dieren, gerechten en gebruiksvoorwerpen uit het land van herkomst zodat de ouderen gestimuleerd werd er over te vertellen. Na de Molukse koffer, werd in 2010 de Turkse en de Marokkaanse koffer gepresenteerd. En op 7 april jl. , tijdens de jaarlijkse “Mi Boto Lai”ontmoetingsdag van Fost’en, werd ook de Surinaamse en Antilliaanse koffer gepresenteerd, compleet met het daarbij horende Memoryspel ‘Zien en Herinneren’. De voelzakjes en reukflesjes zorgden voor veel gelach en geroezemoes in de zaal. Het herinneren was begonnen… Fost’en (Surinaamse Vrouwen 50+) heeft in samenwerking met LSMO de koffer, het memoryspel en de daarbij horende handleiding ontwikkeld.

surinaamse memory
Memoryspel onderdeel van de koffer            Dansen na de presentatie

5 april

Landelijke aftrap voorlichting door staatssecretaris Van Rijn
Wat doen wij, Molukse vrijwilligers en mantelzorgers om er zeker van te zijn dat onze goedbedoelde zorg, ook werkelijk door de ouderen ervaren wordt als goede zorg?  En hoe te handelen als we er achterkomen dat er dingen gebeuren tegen de wil van onze ouderen? Om welke zaken zou het hierbij kunnen gaan. Zijn de vrijwilligers van de ouderengroepen voldoende toegerust om melding te maken van misstanden? Welke middelen zijn er nodig, wie is er nodig om zaken rondom ouderenmishandeling bespreekbaar te maken. Het Molukse sociale netwerk (en waar bestaat deze dan uit?) of juist niet?
Om bovenstaande zaken te bespreken, toe te lichten en uit te wisselen zal LSMO voorlichtingsbijeenkomsten organiseren door het hele land. 35 vrijwilligers van de ouderenbonden ANBO, Unie KBO, PCOB en het NOOM (waar LSMO lidorganisatie van is) volgden een training waarna ze het land in zullen gaan om ouderenmishandeling bespreekbaar te maken. Op 5 april overhandigde staatssecretaris Van Rijn van VWS hen hiervoor een certificaat. De aftrap voor LSMO vond dus op 2 maart plaats. De volgende bijeenkomst staat begin juni gepland in de regio West-Nederland, zo ook staan er bijeenkomsten in het Noorden en in het Zuiden van het land gepland. De bijeenkomsten worden gekoppeld aan voorlichting over dementie, verschillende vormen van dagopvang (begeleiding), de transitie van AWBZ naar Wmo, of andere actuele thema’s naar keuze. U kunt zich hiervoor aanmelden via de genoemde contactgegevens van LSMO. De campagne Ouderen in Veilige Handen duurt tot eind 2014.

n050413
Staatssecretaris Van Rijn overhandigd certificaat aan LSMO
coördinator Jeanny Vreeswijk-Manusiwa

2 maart
LSMO start voorlichtingscampagne ‘Ouderen in Veilige handen’

Vertegenwoordigers van verschillende Molukse ouderenwerkgroepen uit het land kwamen op 2 maart jl. bijeen in één van de Aristo-zalen te Utrecht voor de eerste voorlichtingsdag van de campagne ‘Ouderen in veilige handen’ en het bespreken van andere actuele onderwerpen. Speciale gast was Grace Tanamal, Tweede Kamer lid van de PvdA. De LSMO voorlichtingsfilm  ‘Leven met Alzheimer’ werd getoond. En aan de hand van deze film werd besproken dat mantelzorgers die te maken hebben met een Alzheimer patiënt het zwaar hebben en wat voor impact de ziekte heeft voor zowel patiënt als voor de mantelzorger.  Yvonne Heygele van het NOOM verzorgde de inleiding over het project Ouderen in Veilige handen.

Wat komt er bij de vrijwilligers van de Molukse ouderenwerkgroepen op als we het hebben over ouderenmishandeling? Een van de aanwezigen verwijst naar de jaren 50 en 60 in de woonoorden waar sprake was van mishandeling van ouders jegens hun kinderen. Zo verwonderlijk hoeft het niet te zijn als er nu sprake zou zijn van ouderenmishandeling tussen mantelzorgers en ouderen. Mantelzorgers raken snel overbelast. Bijvoorbeeld als er sprake is van dementie waarbij ongeduld of irritatie op de loer liggen. De stap naar ongewenst gedrag is dan zo gemaakt. Hoeveel ouderen hebben het financieel beheer niet aan hun kinderen overgelaten. En hoe goed is men zich er dan van bewust dat dit beheer een gemak voor de ouderen moet zijn en niet moet leiden  tot een gevoel van afhankelijkheid en verlies van eigen regie.

n020413
Yvonne Heygele presenteert informatie over de campagne 
“Ouderen in veilige handen”

Vliegende start 2013

Ondanks de aangekondigde bezuinigingen zal LSMO in 2013 verschillende thema’s onder de aandacht brengen. Naast ouderenmishandeling, dementie, de overgang van AWBZ zorg naar de Wmo, zullen verschillende onderwerpen aan de orde komen. Daarvoor staan vanuit verschillende plaatsen de aanvragen al in de wacht. We zullen elkaar hard nodig hebben komend jaar. Hierbij verliezen we het groeiende aantal tweede generatie ouderen niet uit het oog. Aan het eind van 2012 kijken we terug naar een jaar dat ons weer nieuwe inzichten heeft gegeven, ons sterker heeft gemaakt en ons nog meer samenwerkingsverbanden heeft gebracht.
Voor nu wensen we u allen mooie kerstdagen, een spetterende jaarwisseling en een gelukkig, gezond en inspirerend 2013 toe.