Zorg Verandert

Als lidorganisatie van het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten heeft LSMO de mogelijkheid om ook in 2017 bijeekomsten te organiseren waarin we met elkaar in gesprek kunnen gaan over ‘het ouder worden in Nederland’. Hoe denkt de tweede generatie Molukse ouderen hierover? Langer thuis blijven wonen, is dat in de Molukse wijk makkelijker te realiseren dan daarbuiten? Welke kansen liggen er voor de Molukse gemeenschap als het gaat om buurtinitiatieven met betrekking tot welzijn, of zorgcorporaties waarbij ze zo lang als mogelijk naar elkaar om blijft kijken? Welke inititiatieven kunnen we met elkaar verkennen? Tijdens bijeenkomsten vanuit het programma Zorg Verandert bestaat de mogelijkheid om over deze en andere vragen met elkaar in gesprek te gaan.

Alles is Gezondheid en Mijn Kwaliteit van leven zullen ook thema’s zijn waar een bijeenkomst over kan gaan. Meer bewegen voor ouderen, gezonde voedingspatronen en nadenken over je sociaal netwerk en woonomgeving, zijn mogelijk onderwerpen voor interactieve workshops. LSMO biedt ondersteuning bij het organiseren van verschillende themabijeenkomsten.

Met elkaar in gesprek over gezondheid en ziek zijn in Woerden.

Met elkaar in gesprek over gezondheid en ziek zijn in Woerden.

Samen Digitaal

Maar ook een onderwerp als de voortgaande digitalisering komt aan bod. LSMO gaat in samenwerking met NOOM bijeenkomsten organiseren waarin aandacht wordt besteed aan het veilig omgaan met de DigiD code. Samen met de Belastingdienst is eind vorig jaar de aftrap gegeven voor een voorlichtingstraject over onder andere het veilig doen van uw belastingaangifte. Ook als u het door iemand anders laat doen.

Kick off samenwerking NOOM met de Belastingdienst 21 november 2016.

Kick off samenwerking NOOM met de Belastingdienst 21 november 2016.

Landelijke Molukse Mantelzorgdag

Zo langzamerhand is het een traditie te noemen dat LSMO haar jaarlijkse activiteiten afsluit met een verwendag voor Molukse mantelzorgers. Dat gold ook voor 2016.

Op 5 november jl. werd in aanloop naar de dag voor de mantelzorg op 10 november, de Landelijke Molukse Mantelzorgdag in Breda gehouden. Een bijzondere bijeenkomst, omdat tevens stilgestaan werd bij het 20 jarig bestaan van LSMO. De stuurgroep is inmiddels uitgegroeid tot een netwerk van vrijwilligers en professionals dat zich niet alleen voor het belang van Molukse ouderen inzet. LSMO is van stuurgroep, bestaande uit professionals die op vrijwillige basis zich inzetten voor verschillende belangen van Molukse ouderen, uitgegroeid tot een netwerk van actieve en bevlogen vrijwilligers en professionals, verspreid over het land. Door deelname aan het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten, NOOM, en samenwerking met Stichting  Pelita en Wzc Raffy in het Djalan Pienter netwerk, laat LSMO graag zien dat ze kennis en ervaring met Indische en andere migrantenouderen deelt. 2017 zal weer afgesloten worden met de Landelijke Molukse Mantelzorgdag.

In de ochtend blikte Raffy directeur Gert van der Pluijm terug naar het ontstaan van LSMO. Lucia Lameiro Garcia gaf vervolgens aan hoe binnen het NOOM kennis en ervaring van de lidorganisaties onderling wordt gedeeld en dat dit voor LSMO meer dan vanzelfsprekend is. Rocky Tuhuteru leidde een panelgesprek over het ouder worden in de toekomst met Stefanie Hehalatu van Huis voor de Zorg in Limburg, Jan Lawalata, welzijnwerker van het eerste uur en Veronique Tubee van Actiz.  Gebruik maken van nieuwe technieken in de zorg is onvermijdbaar, maar naar elkaar omzien zoals van huis uit meegekregen, zal altijd belangrijk blijven. Aan het eind van de ochtend deelt Juan Seleky, bestuurder van LSMO en van NOOM, zijn visie over de toekomst met de aanwezigen. Aan het eind van zijn toespraak overhandigt hij de LSMO scholingsmap 2016 aan Lucia, als blijk van de intentie steeds maar weer kennis te willen delen binnen het NOOM.

Na een feestelijk traditionele lunch werden de ca 150 mantelzorgers uit het hele land in het zonnetje gezet en konden ze kiezen uit een verwenprogramma met massages, beweeglessen en creatieve workshops, als ketupat maken en bloemschikken. Maar ook waren er gesprekstafels om door te praten over de inleidingen en het panelgesprek in de ochtend. De dag eindigde gezond met de voetjes van de vloer op live muziek uit de jaren 80 en uiteraard Molukse traditionals van de band Gerson & Friends. Met dank aan de medewerking van de vrijwilligers en medewerkers van Raffy, de kookploeg van Toma, de ouderengroep van Rumah Ina Kaka en nog vele anderen, werd de mantelzorgdag een dag om met plezier aan terug te denken.

Ook 2017 zal weer afgesloten worden met de Landelijke Molukse Mantelzorgdag. Het wordt dan de tiende keer en dat vraagt natuurlijk om een bijzonder tintje. We hebben nog bijna een jaar voor de boeg om aan het programma te werken. Alle inbreng voor het programma, de locatie en organisatie  van de dag is van harte welkom.

Molukse mantelzorgdag 5 november Breda

Molukse mantelzorgdag 5 november Breda

Crowdfunding, iets voor Molukse ouderenzorg?

Op 29 november vond de uitreiking plaats van de Nationale Zorgvernieuwingsprijs. Dit keer was het thema Zorg voor welzijn van oudere migranten. Initiatiefnemers zijn ZonMw en VSBfonds. ZonMw financiert onderzoek naar vernieuwingen in de zorg waarmee de kwaliteit van zorg verbetert. VSBfonds is een maatschappelijk fonds dat bijdraagt aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving. Een van de aandachtsgebieden is Mens & Maatschappij.

Ook LSMO diende een projectvoorstel in, behoorde tot de kanshebbers, maar zag de prijs uitgereikt worden aan een ander mooi project ten behoeve van het welzijn van oudere migranten. We gaan nu dus op zoek naar andere fondsen voor ons project. Zodra dat is gelukt, hoort u daar wel meer van.

Tijdens de dag rondom vernieuwende zorgideeën werd ook een informatiemarkt gehouden waar verschillende fondsen informatie deelden en vertelden wat voor hen belangrijk is in een projectaanvraag. Belangrijk voor ons, zodat we ons niet alleen richten op wat wij zelf zo belangrijk vinden maar ook ons best doen om ons te verplaatsen in de beoordelaar van ons plan. Een van de standhouders gaf tips over Crowdfunding.

Daar hebben we allemaal wel eens van gehoord. Op Facebook komen ook wel eens oproepen langs, maar niet zoveel dat je niet weet welk initiatief je nu zou moeten kiezen. Je zou zomaar kunnen bedenken dat we een Crowdfunding organiseren om een locatie in te richten waar onze ouderen terecht kunnen. In verschillende Molukse wijken bestaat zo’n locatie al, maar nog niet in alle. En als er dan al een huis of ruimte is waar Molukse ouderen bij elkaar kunnen komen, dan is er altijd nog wel een wens om het leuker in te richten. Of om materiaal te ontwikkelen of aan te schaffen voor de ouderen. Bijvoorbeeld een braintrainer, een tovertafel, of een spel, speciaal om herinneringen van vroeger op te halen. Een gezelschapsspel wat je met kinderen en kleinkinderen kunt spelen, zoals de Memory Maluku bijvoorbeeld.

Tijdens deze zorgmarktdag werd er ook een workshop gehouden over Crowdfunding. Daar werd aangegeven dat de methode bedoeld was om geld op te halen, maar dat dit niet het enige doel hoefde te zijn. Je kunt met je project ook betrokkenheid, draagvlak en eigenaarschap creëren. Gedeelde verantwoordelijkheid voor je project organiseren, waarmee je ook politieke invloed uit kan oefenen. Om bijvoorbeeld die ruimte voor activiteiten met Molukse ouderen te behouden. Dat Crowdfunden is misschien nog niet zo’n gek idee. LSMO gaat zich er in ieder geval over buigen in het nieuwe jaar. Kijkt u eens met ons mee op www.voorjebuurt.nl

5-crowdfunding-mol-zorg