Vliegende start 2013

Ondanks de aangekondigde bezuinigingen zal LSMO in 2013 verschillende thema’s onder de aandacht brengen. Naast ouderenmishandeling, dementie, de overgang van AWBZ zorg naar de Wmo, zullen verschillende onderwerpen aan de orde komen. Daarvoor staan vanuit verschillende plaatsen de aanvragen al in de wacht. We zullen elkaar hard nodig hebben komend jaar. Hierbij verliezen we het groeiende aantal tweede generatie ouderen niet uit het oog. Aan het eind van 2012 kijken we terug naar een jaar dat ons weer nieuwe inzichten heeft gegeven, ons sterker heeft gemaakt en ons nog meer samenwerkingsverbanden heeft gebracht.
Voor nu wensen we u allen mooie kerstdagen, een spetterende jaarwisseling en een gelukkig, gezond en inspirerend 2013 toe.
Geen reactie's

Geef een reactie