Ondanks de aangekondigde bezuinigingen zal LSMO in 2013 verschillende thema’s onder de aandacht brengen. Naast ouderenmishandeling, dementie, de overgang van AWBZ zorg naar de Wmo, zullen verschillende onderwerpen aan de orde komen. Daarvoor staan vanuit verschillende plaatsen de aanvragen al in de wacht. We zullen...