strookbalk2

De Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen levert de volgende diensten

 • Organiseren van landelijke themabijeenkomsten en studiedagen
 • Geven van voorlichting, advies, presentaties en ondersteuning op lokaal en regionaal niveau
 • Deelname aan studiedagen, conferenties en workshops over ouderen
 • Als lidorganisatie van het (NOOM), Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten, neemt LSMO deel aan werkconferenties en participeert LSMO in samenwerkingsprojecten
 • Geven van een basiscursus voor seniorenvoorlichters zowel binnen de Molukse doelgroep als aan andere vrijwillige migranten
 • Verzorgen van training op maat, onder andere met betrekking tot communicatie, teambuilding en verdieping in zorggerelateerde onderwerpen.
 • Scholing van seniorenvoorlichter tot seniorenondersteuner
 • Tafelgesprekken over gezond ouder worden
 • In gesprek over het levenseinde ‘Van betekenis tot het eind’
 • Sociaal Vitaal in Kleur
 • Leidraad Cultuurspecifieke zorg.

Methodiek_Web

 Voorbeelden:

Sinds 13 januari 2009 verzorgt Woonzorgcentrum Raffy in samenwerking met o.a. LSMO en Palet, de cursus en training ‘Seniorenvoorlichters voor vrijwilligers van Turkse en Marokkaanse afkomst in Breda’. De methodiek die gebruikt wordt voor Molukse vrijwilligers wordt nu ook gebruikt voor Turkse en Marokkaanse vrijwilligers.


turks_marrokk_Web2

 •  Presentatie materiaal voor de dagopvang voor ouderen tijdens een bootreis op de IJssel
 • Presentatie Wegwijzer voor Molukse mantelzorgers in Barneveld

turks_marrokk_Web3